FTL Kullanım Koşulları

FANTEZİ TÜRKİYE LİG – FTL KULLANIM KOŞULLARI

İşbu mobil uygulama (“Fantezi Türkiye Lig”), ALL R Yazılım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (“ALL R Yazılım”) tarafından faaliyete geçirilmiş olup Fantezi Türkiye Lig - FTL’nin tüm hakları ALL R Yazılıma aittir. Fantezi Türkiye Lig’i kullanmak, Fantezi Türkiye Lig’den yararlanmak ve Fantezi Türkiye Lig’e erişim sağlamak için lütfen aşağıda yer alan koşulları okuyunuz. 

 1. ALL R Yazılım, Fantezi Türkiye Lig’i ve/veya Fantezi Türkiye Lig’de yer alan/alacak olan bilgileri, formları, her türlü içeriği ve/veya işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Fantezi Türkiye Lig’de sunulan hizmetlerden/bilgilerden yararlanan veya herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla Fantezi Türkiye Lig’e erişim sağlayan üçüncü kişiler ("üyeler/oyuncular"), aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadırlar.

 2. İşbu Kullanım Koşulları’nın konusu, ALL R Yazılım tarafından belirlenen her türlü haber, fotoğraf, yazı, görsel-işitsel ürün, herhangi bir veri, eser vasfını haiz olan ya da olmayan herhangi bir fikir ve sanat ürünü ve/veya herhangi bir bilginin Fantezi Türkiye Lig üzerinden paylaşılması, üçüncü kişilerin erişimine sunulması ile bunlarla sınırlı olmaksızın tek taraflı olarak ALL R Yazılım tarafından belirlenecek çeşitli ürün ve/veya hizmetlere ilişkin reklamlar, diğer web sitelerine, uygulamalara ilişkin linkler ve her türlü görsel-işitsel ve/veya görsel, işitsel esere ("İçerik") Fantezi Türkiye Lig aracılığıyla üyeler/oyuncular tarafından ne şekilde erişim sağlanabileceğine ve söz konusu İçerik’in üyeler/oyuncular tarafından ne şekilde kullanabileceğine ilişkin sınırların belirlenmesidir.

 3. Üyeler/oyuncular, Fantezi Türkiye Lig’i yürürlükte bulunan tüm mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara, işbu Kullanım Koşulları’na ve ayrıca Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İznine uygun olarak kullanacağını ve bütün hizmetlerden yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, her türlü İçerik’e erişmek dâhil Fantezi Türkiye Lig aracılığıyla gerçekleştireceği eylemlerde ve Fantezi Türkiye Lig üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4. Üyeler/oyuncuların, Fantezi Türkiye Lig’den yararlanma ve Fantezi Türkiye Lig’e erişimden dolayı uğrayabileceği zararlardan ALL R Yazılım, ALL R Yazılım çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. İşlemin kesintiye uğraması, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, sistem hatası; Fantezi Türkiye Lig’e erişimin gerçekleşmemesi; hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ALL R Yazılım herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 5. Üyeler/oyuncular, Fantezi Türkiye Lig’i kullanarak ALL R Yazılım, diğer kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaktır. Üyeler/oyuncuların mevzuata ve işbu Kullanım Koşulları ve ayrıca Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni'ne aykırı olarak, Fantezi Türkiye Lig üzerinden veya Sosyal Lig aracılığıyla gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ALL R Yazılımın doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyeler/oyuncular, işbu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak ALL R Yazılım ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 6. Üyeler/oyuncular, ALL R Yazılımın ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, zedeleyecek, kişilik haklarına tecavüz niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceğini; insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olacağını; kişileri eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler kullanmayacağını; aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 7. ALL R Yazılım, Fantezi Türkiye Lig ve İçerik üzerinde yasal olarak hak sahibidir. Fantezi Türkiye Lig’in ve/veya İçerik’in ALL R Yazılım tarafından sağlanacak koşullar dahilinde üyeler/oyuncular tarafından kullanılması, erişilebilir olması üyelere/oyunculara hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.

 8. ALL R Yazılım, Fantezi Türkiye Lig’in kullanımının sınırını ve şeklini tek taraflı olarak değiştirebilir; dilediği zaman hiçbir süre sınırlaması olmadan Fantezi Türkiye Lig’in ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını, üyelere/oyunculara verdiği hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir; pasif durumda olduğunu tespit ettiği kullanıcıların hesabını silebilir; Fantezi Türkiye Lig’i ve İçerik’i, kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım s üresini uzatabilir/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve işbu Kullanım Koşulları’nı sona erdirebilir veya değiştirebilir. Üyeler/oyuncular, sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması ve/veya koşulların değiştirilmesi halinde, herhangi bir kazanılmış hak iddiasında bulunmayacağını ve ALL R Yazılımın hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 9. ALL R Yazılım, üyeler/oyuncular tarafından eklenen yazı, yorum, fotoğraf, video vb. bilgileri her zaman değiştirme, silme hakkını saklı tutmaktadır. ALL R Yazılım, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önceden bilgi vermeden kullanabilir. Üyeler/oyuncular, Fantezi Türkiye Lig’de yer alan hizmetlerden yararlanırken, sisteme sadece yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. yükleyebileceğini; yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. tamamının kendisine ait olduğunu; üçüncü kişilerin eser ve/veya hak sahibi olduğu herhangi bir fikir ve sanat ürününü kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde hukuki-cezai, maddi-manevi tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını ve ALL R Yazılımın bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 10. Üyeler/oyuncular, ALL R Yazılım tarafından, Fantezi Türkiye Lig’in kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi, üyelik vs. talep edilmesi veya işbu Kullanım Koşulları’nın değiştirilmesi halinde, söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını ve gerekli değişikliklere uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 11. Fantezi Türkiye Lig üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve ALL R Yazılımın kendi kontrolünde olmayan web sitelerine, uygulamalara ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara ALL R Yazılım tarafından link vermek suretiyle bağlantı sağlanabilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini, içeriğini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi ve/veya içerdiği bilgilere yönelik bir beyan, taahhüt veya garanti niteliği taşımamaktadır. Fantezi Türkiye Lig’de yer alan reklamların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün veya hizmetler ve/veya Fantezi Türkiye Lig içerisindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitesinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ALL R Yazılımın hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/ veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 12. Kullanıcı, hiçbir şekilde Fantezi Türkiye Lig’i, sunulan hizmeti kullanarak ALL R Yazılıma ve/veya diğer kullanıcılara karşı veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya, her türlü ayrımcılığa teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum, bilgi, fotoğraf vb. öğeyi hiçbir şekilde paylaşmayacağını, bunlarla sınırlı olmaksızın Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk üyelerin/oyuncuların kendisine ait olacaktır.

 13. Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan taahhütlerine aykırı davranarak ALL R Yazılımın ve/veya üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi, herhangi bir şekilde zarara sebebiyet vermesi durumunda, ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; ALL R Yazılımın ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya ALL R Yazılımın üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 14. Fantezi Türkiye Lig’deki her türlü fikir ve sanat ürününün, bilginin, materyalin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, ALL R Yazılımın iznine tabidir. Kullanıcı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali ALL R Yazılımın açık yazılı iznini almadan kullanamaz; herhangi bir fikir ve sanat ürünü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali iletmek amacıyla Fantezi Türkiye Lig’i kullanamaz. İçerik, Fantezi Türkiye Lig’de bulunan her türlü haber, bilgi ve sair materyaller sadece ALL R Yazılımın yazılı izin alınması kaydıyla ve ALL R Yazılımın izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, ALL R Yazılımın önceden yazılı izni olmaksızın 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Fantezi Türkiye Lig’in bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Kullanıcı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde ALL R Yazılımın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üyelere/oyunculara aynen rücu hakkı saklıdır.

 15. Üyeler/oyuncular, işbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, ALL R Yazılım gerekli müdahalelerde bulunma, hizmeti askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmen sınırlama, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’na aykırı davranması halinde, ALL R Yazılımın maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 16. Üyeler/oyuncular, diğer kullanıcılar ve Hizmetler ya da oyunlar vasıtasıyla etkileşim kurduğu diğer taraflarla olan etkileşimlerinden sadece kendisi sorumludur. Üyeler/oyuncular, bir ya da daha fazla kullanıcıyla uyuşmazlık yaşaması halinde, ALL R Yazılım (müdürleri, yöneticileri, vekilleri, iştirakleri, ortak girişimleri ve çalışanları) bilinen veya bilinmeyen herhangi bir şekilde bu ihtilaflardan kaynaklanan veya bu ihtilaflarla bağlantılı olan tazmin taleplerinden, iddialardan ve (fiili ve dolaylı) zarardan ötürü ibra etmekte olduğunu/olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 17. Üyeler/oyuncular, ALL R Yazılımın her türlü dijital kayıtları dâhil defter ve kayıtları ile İnternet Sitesi’nin kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 anlamında geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 18. İşbu Kullanım Koşulları’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve üyeler/oyuncular ile ALL R Yazılım arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 19. İşbu Kullanım Koşulları, Fantezi Türkiye Lig’de yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde Fantezi Türkiye Lig’i kullanan, Fantezi Türkiye Lig’e giriş yapan üyeler/oyuncular açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur. Üyeler/oyuncular, işbu Kullanım Koşulları’nın güncel haline her zaman Fantezi Türkiye Lig ve ALL R yazılım web siteleri üzerinden erişebilir.

Partnerler